có giá trị là:

 

A.

1

B.

C.

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi đó x = 1 thì t = ln1 = 0; x = e thì t = lne = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...