Có chiều cao khoảng 180cm, nặng khoảng 70kg là đặc điểm cấu tạo của dạng người nào?

A.

Nêanđectan.

B.

Crômanhôn.

C.

Pitêcantrôp.

D.

Heiđenbec.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...