Có chiều cao khoảng 180cm, nặng khoảng 70kg là đặc điểm cấu tạo của dạng người nào?

A.

Nêanđectan.

B.

Crômanhôn.

C.

Pitêcantrôp.

D.

Heiđenbec.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Crômanhôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...