Có chiều cao khoảng 180cm, nặng khoảng 70kg là đặc điểm cấu tạo của dạng người nào?

A.

Nêanđectan.

B.

Crômanhôn.

C.

Pitêcantrôp.

D.

Heiđenbec.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Crômanhôn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...