Cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Kimura là:

A.

Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

B.

Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C.

Sự cố định ngẫu nhiên một tương quan của các alen.

D.

Tác động của các nhân tố tiến hóa (quá trình đột biến, quá trình chọn lọc tự nhiên...) làm thay đổi tần số alen của một số gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự cố định ngẫu nhiên một tương quan của các alen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...