Cơ chế tác dụng của tia tử ngoại trong việc gây đột biến nhân tạo là:

A.

kích thích và ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống.

B.

kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc.

C.

làm rối loạn quá trình nhân đôi của ADN.

D.

kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các tổ chức và tế bào sống.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...