Cơ chế tác dụng của côsixin trong việc gây đột biến đa bội thể là

A.

phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể.

B.

cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

C.

cản trở sự tiếp hợp nhiễm sắc thể.

D.

cản trở sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...