Cơ chế tác dụng của côsixin trong việc gây đột biến đa bội thể là

A.

phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể.

B.

cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

C.

cản trở sự tiếp hợp nhiễm sắc thể.

D.

cản trở sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...