Cơ chế phát sinh thể đa bội chẵn là

A.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng có một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly.

B.

một số cặp nhiễm sắc thể nào đó tự nhân đôi nhưng không phân ly.

C.

một cặp nhiễm sắc thể nào đó không nhân đôi.

D.

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân ly.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...