Cơ chế nhân đôi của ADN là cơ sở

A.

sự nhân đôi của trung tử.

B.

sự nhân đôi của NST.

C.

sự nhân đôi của ti thể.

D.

Sự nhân đôi của lạp thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự nhân đôi của NST.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...