Cơ chế cách li không được xem là nhân tố tiến hóa vì:

A.

Cơ chế cách li không làm thay đổi vốn gen của quần thể.

B.

Cơ chế cách li ngăn cản sự sinh sản của con lai không phát sinh biến dị. 

C.

Cơ chế cách li chỉ gián tiếp duy trì sự khác biệt về vốn gen của quần thể. 

D.

Cơ chế cách li không tạo ra thế hệ mới có những biến dị có lợi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cơ chế cách li chỉ gián tiếp duy trì sự khác biệt về vốn gen của quần thể. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...