Cơ cấu xuất khẩu theo thị trường chính năm 2003 đã có xu thế chuyển biến theo hướng:

A.

Giảm mạnh thị trường Bắc Mĩ.

B.

Tăng nhanh thị trường Châu Phi.

C.

Tăng nhanh thị trường Châu Á.

D.

Giảm mạnh thị trường Bắc Mĩ và tăng nhanh thị trường Châu Phi hoặc tăng nhanh thị trường Châu Á.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng nhanh thị trường Châu Á.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...