Cơ cấu nền kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A.

giảm tỉ trọng khu vực I.

B.

cân đối các khu vực kinh tế.

C.

dịch vụ chiếm ưu thế trong cơ cấu GDP

D.

công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...