Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở:

A.

Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp.

B.

Số lượng các ngành công nghiệp.

C.

Sự phân loại các ngành công nghiệp theo từng nhóm.

D.

Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự phân loại các ngành công nghiệp theo từng nhóm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...