Có các phương trình hóa học sau:

1) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O

2) 2Al + 6H2O  Al(OH)3 + 3H2

3) NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

4) Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

Phản ứng nào xảy ra trong quá trình đồ dùng bằng nhôm bị phá hủy trong dung dịch kiềm NaOH?

A.

2, 3, 4.

B.

1, 2, 4.

C.

1, 3, 4.

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2, 4.

Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O

2Al + 6H2 Al(OH)3 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...