Có các phương trình hoá học:

1. Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O

2. Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

3. NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

4. 2Al + 6H2O  Al(OH)3 + 3H2

5. SiO2 + 2NaOH  2Na2SiO3 + H2O

Những phản ứng xảy ra trong quá trình làm sạch quặng boxit là:

A.

2, 3, 4.

B.

1, 2, 3.

C.

2, 3, 5.

D.

3, 4, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2, 3, 5.

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + CO2 + 2H2 Al(OH)3 + NaHCO3

SiO2 + 2NaOH  2Na2SiO3 + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...