Có các phương trình hoá học:

1. FeO + CO  Fe + CO2

2. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3

3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2 4Fe(OH)3

4. 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO

5. FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O

Những phương trình hoá học minh họa tính khử của hợp chất sắt (II) là:

A.

2, 3, 4.

B.

1, 4, 5.

C.

1, 3, 5.

D.

1, 2, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2, 3, 4.

2FeCl2 + Cl2  2FeCl3

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2 4Fe(OH)3

3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...