Có các phương trình hoá học:

1. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

2. Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe

3. 2FeCl3 + Cu  2FeCl2 + CuCl2

4. FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl

Những phương trình hóa học thể hiện tính oxi hoá của hợp chất sắt (III) là:

A.

2, 3, 4.

B.

2, 3.

C.

1, 4.

D.

1, 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2, 3.

Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe

2FeCl3 + Cu  2FeCl2 + CuCl2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...