Có các phản ứng về tính chất hoá học của polime:

Phản ứng khâu mạch polime là?

A.

(1), (3), (4).

B.

(3) và (4).

C.

(3).

D.

(1), (2), (3), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(3).

Phản ứng khâu mạch polime là phản ứng (3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...