Có các phản ứng về tính chất hoá học của polime:

(4) (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6.

      Tinh bột                               Glucozơ

Phản ứng giữ nguyên mạch polime là?

A.

(1), (3).

B.

(3) và (4).

C.

(1), (2), (3).

D.

(1), (2), (3), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1), (3).

Phản ứng giữ nguyên mạch polime là phản ứng (1) và (3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...