Có các nhận định sau :

1. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim kém hơn của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

2. Hợp kim thường cứng và giòn hơn các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

3. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Những nhận định không đúng là:

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1, 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Nhận định không đúng là:

Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...