Có các nhận định sau:

(1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol

(2) este là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa nhóm-COO

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2

(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

Các nhận định đúng là:

A.

(1),(2),(3),(4)

B.

(1),(3),(4)

C.

(1),(2),(4)

D.

(2),(3),(4)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...