Có các loại tơ sợi sau đây:

(1) Sợi bông.

(2) Tơ xenlulozơ axetat.

(3) Tơ visco.

(4) Tơ nilon-7.

(5) Tơ lapsan.

(6) Tơ nitron.

Loại tơ tổng hợp là?

A.

(4), (5), (6).

B.

(2), (3), (4), (5).

C.

(2), (3), (4), (5), (6).

D.

(1), (2), (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(4), (5), (6).

Loại tơ tổng hợp là: Tơ visco, tơ nilon-7 và tơ lapsan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...