Có các loại tơ sợi sau đây:

(1) Len lông cừu.

(2) Sợi bông.

(3) Tơ xenlulozơ axetat.

(4) Tơ visco.

(5) Tơ nilon-7.

(6) Tơ lapsan.

Loại tơ bán tổng hợp là:

A.

(1), (2).

B.

(1), (2), (3), (4), (5), (6).

C.

(3), (4), (5), (6).

D.

(3), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(3), (4).

Loại tơ bán tổng hợp là: Tơ xenlulozơ axetat và Tơ visco.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...