Có các loại tơ sợi sau:

(1) Tơ capron.

(2) Tơ tằm.

(3) Tơ xenlulozơ axetat.

(4) Tơ visco.

(5) Tơ enang.

(6) Tơ nilon-6,6.

(7) Tơ lapsan.

(8) Tơ nitron.

Tơ poliamit là:

A.

(1), (2), (5).

B.

(2), (4), (5).

C.

(1), (5), (6).

D.

(4), (7), (8).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (5), (6).

Tơ poliamit là: Tơ capron, tơ enang và tơ nilon-6,6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...