Có các lọ hoá chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được:

A.

2 dung dịch.

B.

3 dung dịch.

C.

4 dung dịch.

D.

5 dung dịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4 dung dịch.

Không nhận biết NH4Cl và (NH4)2SO4 do chúng đều giải phóng khí mùi khai khi tác dụng với dung dịch NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...