Có các khí đựng trong bình riêng biệt, mất nhãn sau: SO2, H2S, NH3. Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt được từng chất là:

A.

NaOH.

B.

Dung dịch Br2.

C.

CO2.

D.

NaOH và dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch Br2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...