Có các dung dịch sau: KI, FeCl2, MgCl2. Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt được từng chất trong bình riêng biệt, mất nhãn là:

A.

NaOH.

B.

Dung dịch Br2.

C.

CO2.

D.

NaOH và dung dịch Br2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...