Có các dung dịch sau: KI, FeCl2, MgCl2. Chỉ dùng một hoá chất để phân biệt được từng chất trong bình riêng biệt, mất nhãn là:

A.

NaOH.

B.

Dung dịch Br2.

C.

CO2.

D.

NaOH và dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

NaOH

Chỉ cần dùng 1 hóa chất là dd NaOH để phân biệt từng chất

Phân biệt được KI vì không phản ứng với NaOH , 2 chất còn lại tạo phản ứng với NaOH tạo kết tủa, FeCl2 cho kết tủa màu trắng xanh hóa nâu trong không khí, FeCl3 cho kết tủa màu đỏ nâu.

FeCl2 +2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl
                         (trắng xanh)

FeCl3+3NaOH → Fe(OH)↓ +3NaCl
                          (đỏ nâu)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...