có các dung dịch riêng rẽ sau: AlCl3, NaCl, MgCl2 ,H2SO4. Để nhận biết được 4 dung dịch trên chỉ cần dùng 1 thuốc thử duy nhất là: 

A.

NaOH

B.

BaCl2   

C.

AgNO3            

D.

quỳ tím

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dùng dung dịch NaOH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...