có các dung dịch : NaCl, Ba(OH)2, NH4HSO4, HCl, H2SO4, BaCl2. Chỉ dùng dung dịch Na2CO3 thì nhận biết được bao nhiêu dung dịch

A.

4          

B.

6          

C.

2          

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nhận biết được cả 6 dung dịch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...