có các dung dịch muối Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3,MgCl2, FeCl2 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn. Nếu chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử để phân biệt các muối trên thì chọn chất nào sau đây

A.

Dung dịch Ba(OH)2    

B.

Dung dịch BaCl2

C.

Dung dịch NaOH

D.

Dung dịch Ba(NO3)2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch Ba(OH)2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...