Có các dung dịch loãng (đều có nồng độ 0,1M) chứa các ion Al3+, Zn2+, Cr3+, Mg2+. Thêm từ từ dung dịch NaOH dư vào 50ml từng dung dịch trên thì dung dịch tạo ra lượng kết tủa lớn nhất và giá trị của lượng kết tủa đó là:

A.

Zn2+ và 0,495g.

B.

Cr3+ và 0,515g.

C.

Al3+ và 0,39g.

D.

Mg2+ và 0,29g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mg2+ và 0,29g.

Số mol Al3+ = số mol Zn2+ = số mol Cr3+ = số mol Mg2+ = 0,005 mol.

Thêm NaOH dư vào từng dung dịch trên, thì các dung dịch: Al3+, Zn2+, Cr3+ đều tạo kết tủa nhưng sau đó tan dần, do đó khối lượng kết tủa lớn nhất được tạo thành từ dung dịch Mg2+ và khối lượng kết tủa đó = 0,005.58 = 0,29g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...