có các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn, riêng biệt ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên cso thể dùng:

A.

Qùy tím

B.

Dung dịch NaOH

C.

Dung dịch Ba(OH)2                

D.

Dung dịch BaCl2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...