có các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn, riêng biệt ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên cso thể dùng:

A.

Qùy tím

B.

Dung dịch NaOH

C.

Dung dịch Ba(OH)2                

D.

Dung dịch BaCl2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch Ba(OH)2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...