Có các dung dịch: axit fomic, glixerol, lòng trắng trứng và xà phòng. Để phân biệt các dung dịch trên chỉ cần dùng một thuốc thử là:

A.

AgNO3/NH3.

B.

Cu(OH)2/OH.

C.

Quỳ tím.

D.

Nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu(OH)2/OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...