Có bốn quả cầu kim loại, kích thước giống nhau. Các quả cầu mang các điện tích: +2,3 μC; -264.10-7μC;  -5,9μC; +3,6.10-5μC. Cho bốn quả cầu đồng thời tiếp xúc với nhau, sau đó lại tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu là

A.

q = + 7,21 μC

B.

q = + 2,5 μC

C.

q = -1,5 μC

D.

q = + 1,5 μC

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

q = + 1,5 μC

Tổng điện tích 4 quả sau khi nhập:
Q = (2,3 - 26,4 - 5,9 + 36).10-6C = + 6.10-6C.
Vậy do bốn quả cầu kim loại, kích thước giống nhau nên sau khi tách ra điện tích chia đều cho mỗi quả là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...