Có bao nhiêu điểm trên đồ thị (H) :  mà tọa độ là số nguyên?

A.

1

B.

3

C.

5

D.

6

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...