Có bao nhiêu điểm trên đồ thị (H) :  mà tọa độ là số nguyên?

A.

1

B.

3

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6

Đồ thị (H) :  , M(x; y) ∈ (H) và x, y là các số nguyên khi  là số

nguyên, tức là: x + 3 ∈ {±1, ± 3, ± 9} hay x ∈ {-2, -4, 0, -6, 6, -12}. Vậy có sáu điểm M trên (H) có tọa độ là

số nguyên. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...