Có bao nhiêu số tự nhiên gồm img1 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số img2, img3, img4, img5, img6, img7.  

A.

img1 số.

B.

img1 số.

C.

img1 số.

D.

img1 số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Số các số có img1 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho là số chỉnh hợp chập img2 của img3 và bằng img4 số.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...