Có bao nhiêu số img1 sao cho img2              

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Ta có img1 Do đó img2. Vì img3 nên img4img5 nên có 10 giá trị của img6   .

 

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...