Có bao nhiêu số có ba chữ số dạng img1 với img2 sao cho img3.  

A.

img1 

B.

20

C.

120

D.

40

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Nhận xét img1 (không lấy giá trị img2) Số các số tự nhiên thỏa mãn bài ra bằng số các tổ hợp chập img3 của img4 phần tử thuộc tập hợp img5. Vậy có img6 số.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...