Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

A. Không có
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Vô số
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...