Có bao nhiêu nưởc châu Âu tham gia kí kết Định ước Henxinki?

A.

23 nước.

B.

33 nước

C.

35 nước.

D.

13 nước.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...