Có bao nhiêu nguyên tử hiđrô trong 1 (gam) khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn?

A.

3,01.1023.

B.

6,02.1023.

C.

1,5.1023.

D.

12,04.1023.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6,02.1023.

Số phân tử hi đrô có trong 1 (gam) là: NA. Vậy số nguyên tử trong lượng chất này là NA = 6,02.1023.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...