Có bao nhiêu nguyên tử hiđrô trong 1 (gam) khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn?

A.

3,01.1023.

B.

6,02.1023.

C.

1,5.1023.

D.

12,04.1023.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...