Có bao nhiêu % máy móc công nghiệp của Nhật Bản bị phá hủy trong chiến tranh?

A.

80%.

B.

40%.

C.

34%.

D.

43%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

34%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...