Có bao nhiêu mặt cầu img1 có tâm thuộc đường thẳng img2 đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng img3img4  

A.

1

B.

0

C.

Vô số

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình tham số của đường thẳng img1 Gọi tâm img2img3 Vì mặt cầu img4 đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng img5img6 nên ta có img7img8  img9img10img11 (luôn đúng). Do đó có vô số mặt cầu thỏa yêu cầu đề bài.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...