Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên khoảng img3.

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  · img1img2 · img3 · Để hàm số nghịch biến trên khoảng img4thì img5. · Do img6.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...