Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 thuộc đoạn img2 để phương trình img3 vô nghiệm.                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình vô nghiệm img1 img2  img3img4 giá trị. Chọn C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...