Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để tập xác định của hàm số img2 là khoảng img3 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Yêu cầu bài toánimg1 img2        (*) Ta có: img3 Từ (*)img4img5 Do img6  img7Chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...