Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của xicloankan có thức phân tử là C5H10 phản ứng được với H2 (t0, Ni) ?

A.

0

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...