Có ba vật dẫn, A nhiễm điện đương, B và C không nhiễm điện. Làm thế nào để hai vật dẫn B, C nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau?

A.

Cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C.

B.

Cho A tiếp xúc với B rồi cho B nhiễm điện hường ứng với C.

C.

Cho A nhiễm điện hưỏng ứng với C rồi cho C tiếp xúc với B.

D.

Đặt B, C tiếp xúc với nhau rồi cho chúng nhiễm điện do hưởng ứng với A. Sau đó tách chúng ra.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...