Có ba tia sáng sau đây đều ló ra khỏi lăng kính ở mặt AC. Tia tới nào có tia ló không lệch về đáy lăng kính?

                         

A.

Tia (1).

B.

Tia (2).

C.

Tia (3).

D.

Các tia ló của (1), (2), (3) đều lệch về đáy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tia (3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...