Có ba thấu kính hội tụ: L1 (có tiêu cự 50 (cm)), L2 (có tiêu cự 5 (mm)) và L3 (có tiêu cự 5 (cm)). Khi cấu tạo kính hiển vi có thể chọn

A.

L2 làm thị kính, L3 làm vật kính.

B.

L1 làm thị kính, L3 làm vật kính.

C.

L2 làm vật kính, L3 làm thị kính.

D.

L2 làm vật kính, L1 làm thị kính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

L2 làm vật kính, L3 làm thị kính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...